Bild över gasläckorna. AP

Underrättelsekällor: Ryska fartyg siktade vid läckorna

Klicka här om innehållet inte laddas.