Undvik konflikter när arvet ska delas

 Johan Binnelid, regionchef för södra Sverige på Danske Bank Private Banking, ser en tydlig trend i att allt fler förmögna väljer att skapa stiftelser under sin livstid.

Dela med sig av förmögenheten tidigare

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.