Illustrationsbild.  Patrick Sison / AP

Utredare: Appar bör lagra data i kampen mot kriminella

Om debattörerna

Sigurd Heuman, regeringens särskilde utredare om Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22)
Eva Melander Tell, utredningssekreterare
Soheil Roshanbin, utredningssekreterare
Klicka här om innehållet inte laddas.