Varannan man över 40 år har erektionsproblem

Dicot - morgondagens potensläkemedel

Dagens preparat 20 år gamla

Nytt potensläkemedel under utveckling

”Vision: bli förstahandsvalet”

Marknaden värderad till över 50 miljarder SEK

Emissionserbjudande:

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.