Google Inbox lades ner i mars.  Google

Wii Shop och Google Inbox – flopparna som lades ner

Klicka här om innehållet inte laddas.