Därför påverkas kronan av valet i USA

Oklart resultat?

Fakta: Så kan du skydda dig

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.