Klarna på Sveavägen i Stockholm. Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Fem av nio fackligt aktiva ombads lämna Klarna

Klicka här om innehållet inte laddas.