Shoka Åhrman, Pensionsexpert på SPP.

Kraven du ska ställa på din pensionsleverantör

Hur hanteras känsliga uppgifter?

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.