Åtgärder som korttidspermittering och uppskjutna skatter, som stärkt kassaflödet under våren och hösten, går det inte att räkna med inför kommande år.

Nu börjar ödeskvartalet för svenska företag

Många utmaningar

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.