Mjölkbonden Emilia Astrenius Widerström testar olika regenerativa jordbruksmetoder på sin gård i Götene.  Privat
ArlaANNONS

”Så kan vi bidra till framtidens mjölkproduktion”

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.