LantmännenANNONS

Sista stora steget för ett fossilfritt jordbruk

På Lantmännens Framtidsgårdar omsätts teori i praktik för att nå ett klimatneutralt jordbruk.
Lärkrutor ger lärkor landningsytor på fält och är en del av Lantmännens arbete för biologisk mångfald.
Lärkrutor ger lärkor landningsytor på fält och är en del av Lantmännens arbete för biologisk mångfald.

Tar det sista stora steget

Fossilfri omställning i en utmanande tid

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.