Claudio Bresciani/TT

Swedbanks räntenetto stiger över förväntningarna

Andra kvartalet

Swedbank (SWED A)

Swedbank är en bank som erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.
Vd: Jens Henriksson
Styrelseordförande: Göran Persson
Lista: Nasdaq Stockholm, Large Cap
P/E-tal: 8,18
Börsvärde: 167 819 mkr
Faktan hämtad från Avanza den 23 maj 2022.

Så får du bästa ekonomibevakningen:

Klicka här om innehållet inte laddas.