Bevaka
Självkörande fordon

Fordon och infrastruktur interagerar i framtiden Shutterstock
Uppkopplade fordonet

Morgondagens fordon ”pratar” med allt och alla

V2I, V2N och V2X. Framtiden är full av kryptiska förkortningar av det här slaget, och även om de inte är etablerade begrepp idag så lär de om några år vara precis lika vedertagna som förkortningarna USB, GSM eller MP3 är idag. Och det handlar om en enda sak: hur framtidens bilar kommunicerar.

Enligt en färsk rapport från Juniper Research kommer över 62 miljoner fordon att erbjuda så kallad V2V-kommunikation så snart som 2023. I dagsläget ligger siffran på 1,1 miljoner, så det handlar om en mycket intensiv tillväxt. Och morgondagens fordon kommer att kommunicera med allt och alla. Låt oss titta lite närmare på vad de olika förkortningarna egentligen står för:

V2V står för ”Vehicle to Vehicle” och innebär att fordon kommunicerar med varandra. Det handlar framför allt om att informera andra om läget på vägarna, till exempel när det gäller väglag eller potentiella faror. Men V2V är långt ifrån den enda teknologi som står för dörren. Fordonsindustrin och politikerna har tillsammans definierat en rad andra akronymer, som med stor sannolikhet lär bli vedertagna begrepp inom bara några års tid.

V2I (Vehicle to Infrastructure) är en akronym som refererar till teknologi som gör att bilar kan kommunicera med bland annat vägskyltar och trafikljus, något som kan bidra till att trafiken flyter bättre och säkrare.

V2N (Vehicle to Network) har vi redan i dag kommit ganska långt med. Det handlar till exempel om molnbaserade infotainmenttjänster och att bilar kan kommunicera direkt med verkstäder om tekniska problem skulle uppstå.

En mindre känd akronym är V2G (Vehicle to Grid), som beskriver hur framtida elfordon utgör en del av ett större nätverk där man distribuerar energi med utgångspunkt i behov vid olika platser och tidpunkter.

En mer avlägsen form av kommunikation beskrivs av fordonsindustrin som V2P (Vehicle to Pedestrian) och handlar om möjligheten för fotgängare att till exempel via en app meddela omgivande bilar och infrastruktur som trafikljus om att man står i begrepp att korsa gatan.

Samlingsnamnet för de här företeelserna är V2X, och på sikt kommer de inte bara att bidra till säkrare och mer effektiv trafik, utan även till att helt självkörande fordon kan bli verklighet.

14 jun
Vem kan man skylla på när en självkörande bil krockar? Shutterstock
Uppkopplade fordonet

Vem bär skulden när självkörande bilen krockar?

Om du i framtiden skaffar en helt självkörande bil och är inblandad i en olycka, vem bär då ansvaret? Det här är en fråga som försäkringsbranschen brottats med en tid. 

Vissa anser att det är tillverkarna av fordonen som ska hållas ansvariga för de olyckor som förr eller senare lär inträffa. 

– Det här ligger långt fram, men i framtiden kan det bli så att privatbilsförsäkringar inte är ett fungerande koncept längre, säger Andreas Broström, vd för försäkringsbolaget Paydrive, i en artikel i Realtid från 2017. 

Det råder samtidigt rätt stor enighet i branschen om att antalet olyckor kommer att minska till följd av att bilarna blir autonoma, något som förstås kommer att innebär att kostnaderna för försäkringsbolagen och därmed också premierna kommer att sjunka. 

Den tidigare vd:n för Volvo Cars sade i en artikel som sajten Byt Bil publicerade för några år sedan att forskning från Swiss Re och HERE visade att självkörande system kan göra att försäkringspremierna skulle minska med 20 miljarder dollar globalt till 2020. Med facit i hand så har utvecklingen av självkörande fordon inte kommit så långt att vi vet hur det blir med den saken ännu. 

På lite längre sikt – möjligen någon gång under 2040-talet – kan den personliga bilförsäkringen ha spelat ut sin roll helt, och istället kan det krävas att samhället gemensamt tillhandahåller de medel som krävs för att täcka försäkringskostnader vid olyckor, skriver Venturebeat i en artikel om saken. 

”Vare sig du tror att det kommer att bli olagligt eller ovanligt med mänskliga förare, så kan vi hur som helst förvänta oss att våra vägar och försäkringar kommer att förändras radikalt. Det här är en resa som varken konsumenter eller försäkringsbolag vill sätta på autopilot” skriver journalisten Parker O’very. 

4 jun
Shutterstock
Passion: Framtidens städer

Åker framtidens pendlare i självkörande minibussar?

Små, självkörande bussar kan vara framtidens melodi när det handlar om kollektivtrafik. Den bilden målar åtminstone ett flertal experter upp när de får sia om hur transportlösningarna för morgondagens metropoler kommer att se ut.

Självkörande fordon som anropas med appar – och som hyser runt 10-12 personer – är enligt vissa bedömare den perfekta hybriden av privata transporter och kollektivtrafik. 

”Redan i dag erbjuder företag som Uber och Lyft möjligheten att dela en bil och därmed också kostnaderna” skriver Road & Track i en artikel på temat, där man konstaterar att just de två bolagen nu också samarbetar med kollektivtrafikbolag på flera håll i världen.

Fler och mindre självkörande fordon ger framför allt fördelar när det handlar om att lösa den så kallade ”first/last mile”-problematiken, det vill säga möjligheten att ta sig från till exempel en spårvagns- eller tunnelbanestation den sista biten till sin dörr eller omvänt.

Delade och självkörande minibussar med eldrift är också effektiva på många sätt, hävdar forskare vid bland annat ITF (International Transport Forum). I tester med bussar för åtta eller 16 passagerare i Lissabon noterade man att kapaciteten utnyttjades optimalt, att utsläppen minskade radikalt och att behovet av p-platser i staden minskade med 95 procent.

Marcus Enoch, som är professor i transportstrategi vid Loughborough-universitetet i Nya Zeeland är inne på samma spår. Han skriver i en artikel för The Conversation att självkörande minibussar sannolikt kommer att slå igenom i morgondagens städer. Enoch pekar bland annat på att det är smidigt att boka resor och att konceptet är mer flexibelt än till exempel lösningar med fasta linjenät.

21 apr