Lokala nyheter

Välj mellan Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund
Jubel efter att domen fallit. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Samebyn mot staten

Samebyn Girjas får rätt mot staten efter över tio år

Samebyn Girjas får rätt mot staten i en vägledande dom i Högsta domstolen och får därmed ensamrätt över småviltsjakt och fiske i sitt fjällområde. Striden har pågått i över tio år.

”Högsta domstolen har nu kommit fram till att samebyn har ensamrätt på grund av urminnes hävd”, skriver HD i ett pressmeddelande.

Frågan har handlat om huruvida samebyn har ensamrätt till upplåtelse av småviltsjakt och fiske i området, rapporterar SR. Rättsprocessen beräknas ha kostat närmare 30 miljoner kronor. Staten ska stå för rättegångskostnaderna.

För fyra år sedan slog Gällivare tingsrätt fast att samebyn ensam har rätten till fiske och jakt. Hovrätten kom till en helt annan slutsats för två år sedan med en dom som sa att samebyn varken har ensamrätt eller upplåtelserätt till jakt och fiske i området.

Idag 08:01
Matti Blind Berg, Girjas samebys ordförande,och Peter Danowsky, Girjas advokat, lyssnar på pressträffen. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

HD: Samer har nyttjat mark sedan mitten av 1700-talet

Urminnes hävd – det är motiveringen till att Girjas sameby vinner mot staten i striden om markutnyttjande och jakt- och fiskerättigheter. Det säger Sten Andersson, domaren som har haft huvudansvaret för domen i HD, på en pressträff efter att domen fallit.

– Det handlar enkelt uttryckt om ett långvarigt nyttjande som inte har väckt några protester från omgivningen, säger han.

Bedömningen har komplicerats i och med att den historiska kunskapen om områdets användning har varit ofullständig. HD har därför kollat på liknande områden och gjort ”rimliga antaganden” om platsen i fråga.

– Utifrån detta har domstolen kommit till slutsatsen att samerna på det aktuella området i alla fall hade upparbetat en rätt till jakt och fiske i mitten av 1700-talet, säger Andersson.

Domstolen har varit enig i domen, fortsätter han. Striden mellan samebyn och staten har pågått sedan 2009.

Idag 08:34
Girjas sameby vinner tvisten mot staten. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Reaktionen efter domen: ”Wow – vi fick rätt!”

”Wow vi fick rätt!” säger Matti Berg från Girjas till SVT om domen där samebyn får ensamrätt till jakt och fiske i samebyns område ovanför odlingsgränsen.

Detta kommer att påverka många samebyar, säger Eivind Torp, docent i juridik, till SVT. Före domen fanns en oro bland samer som inte tillhör en sameby att den kunde komma att påverka deras rätt till jakt och fiske, uppger han.

– Det utrymme som finns för jakt och fiske ska tillägnas den lokala jägarkåren, är Matti Bergs kommentar till oroliga jägare och fiskare.

Idag 09:07
Läs mer om Samebyn mot staten