Bevaka
Efterspelet till finanskrisen

Andersson (S). Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Efterspelet till finanskrisen

Andersson vill diskutera centralbankers oberoende

Finansminister Magdalena Andersson (S) efterlyser en fördjupad diskussion om centralbankernas oberoende, skriver Bloomberg. De reformer som bäddade för självständigheten var inte helt genomtänkta säger hon och pekar bland annat på att politiken måste kunna koordineras i exempelvis krissituationer.

– Det kan finnas situationer där finans- och penningpolitik behöver arbeta tillsammans på ett sätt som inte är möjligt under dagens reglering, säger Andersson till nyhetsbyrån samtidigt som hon betonar att hon inte är redo att lägga fram några konkreta förslag i nuläget.

Efter kraftiga inflationssvängningar på 60- och 70-talen fick många centralbanker större frihet att fatta beslut utan att behöva ta hänsyn till politiken. Frågan om självständigheten har varit omdebatterad i efterspelet till finanskrisen. Omfattande och okonventionella räddningsaktioner av olika slag har skadat allmänhetens förtroende för institutionerna, enligt Bloomberg. Kritiker menar att insynen i centralbankernas förehavanden är för dålig och att de sätter bankernas intressen före skattebetalarnas.

Charles Goodhart, professor på London School of Economics, tror att åldrande befolkning innebär stigande räntor under de kommande decennierna, och med dem en större konflikt mellan finanspolitik och penningpolitik.

– En hel del centralbanker som för tillfället är självständiga kommer antagligen att förlora den när politiken blir mer populistisk, säger han.

27 maj 2018