Bevaka
Försvarsmakten Partner

Pernilla Heuer. FÖRSVARSMAKTEN.
Försvarsmakten

Pernilla – konsult för chefer och officer i Hemvärnet

Fler och fler företag ser fördelar med att samarbeta med Försvarsmakten kring personal.

Kompetensföretaget Military Work anställer personer med militär bakgrund för att få självgående, plikttrogna samarbetsproffs och vana ledare.

– Vi får anställda som alltid kommer i tid, som tar ansvar och som stannar tills jobbet är klart. Det är egenskaper som värdesätts högt på arbetsmarknaden, säger Christopher Johansson, marknadschef på Military Work.

Pernilla Heuer, 37, arbetar som chefsstöd i Bromma, hon fungerar som ett bollplank och coachar chefer i beslut och personalfrågor. När skogsbränderna rasade som värst under förra sommaren kände Pernilla Heuer hur irritationen över att inte hjälpa till växte, hon ville bistå i kampen mot lågorna som hotade hundratals hem. Som aktiv i Hemvärnet blev hon tillfrågad och bad sin chef om tjänstledigt för att kunna resa till Ljusdal.

– Det var inga som helst problem. Chefen sa bara att jag skulle vara försiktig och komma hem ordentligt, säger Pernilla.

Efteråt kom Pernilla Heuer tillbaka till jobbet med ny energi och nya kunskaper som kunde hjälpa henne i tjänsten.

– Det är en självklarhet att Pernilla ska åka iväg, vi ser tydligt hur mycket hon utvecklas. Det är gratis utbildning och viktig kompetensutveckling när en anställd är på en skarp insats eller en militärövning med sina kollegor i Försvarsmakten, säger Christopher Johansson.

31 maj
Anna Peterson. FÖRSVARSMAKTEN.
Försvarsmakten

Anna är tjänstledig – får självkänsla som soldat

Den första snön faller i början av november och under hösten har temperaturen gått ner mot minus 14 grader i Boden eller ”ingenmansland” som huvudstadsbon Anna Peterson kallar det.

Hon bytte sitt välavlönade jobb på Securitas för en 11 månader lång militär grundutbildning i Norrbotten. Hon lämnade en tjänst som väktare, skyddsvakt och personskyddsväktare för att rycka in som ledningssoldat på I 19 i Boden.

– Jag hade jobbat i säkerhetsbranschen i sex år och kände att jag trampade vatten och behövde nya utmaningar. Försvarsmakten var det solklara alternativet, det naturliga steget, säger Anna Peterson.

Under tiden i Försvarsmakten är hon tjänstledig från Securitas, något som är möjligt eftersom bevakningsbranschen, genom branschorganisationen BYA, samarbetar med Försvarsmakten om personal.

– Våra medarbetare är personer som tycker om och behöver ha frihet under ansvar. Det vore därför idiotiskt att säga nej till en duktig medarbetare som vill utvecklas, få nya erfarenheter och samtidigt lite ny energi, säger Jim Persson på BYA.

Under det första halvåret har Anna redan fått flera insikter.

– Jag har lärt mig att tålamod är en bra grej, att inte ha förutfattade meningar om yngre kamrater och att våga ta hjälp. Det har jag haft svårt för eftersom jag är en ganska stolt individ, självständig och tycker om att klara mig själv. Jag har lärt mig hur viktigt och utvecklande det är att jobba i en grupp, säger Anna.

31 maj
Joakim Lempiäinen. FÖRSVARSMAKTEN
Försvarsmakten

Joakim - hotelldirektör och officer som leder två hotell

För att ett hotell ska vara framgångsrikt kräver det en personalstyrka som älskar service, är duktiga på att hantera stress och möta olika kulturer. På hotellkedjan Scandic jobbar människor med runt 100 olika nationaliteter – då förstår man vilken mångfald arbetsplatsen innebär. Scandic har ett samarbete med Försvarsmakten för att försäkra sig om att de hittar rätt personal till rätt plats.

– Kan vi hitta ledare och specialister från Försvarsmakten som jobbat i globala miljöer är det väldig bra för oss. Det tar väldigt lång tid och är dyrt att bygga den typen av kunskap internt, säger Henrik Dider, HR-direktör på Scandic.

Joakim Lempiäinen arbetar som hotelldirektör på Scandic Falun och Scandic Borlänge. Han tjänstgör också som reservofficer vid Militärregion mitt och har tidigare gjort utlandsmissioner i Kosovo och Liberia.

– Vare sig man har en Scandic-uniform, en uniform från Försvarsmakten eller en FN-basker är man beroende av att förstå varandra och förstå att alla representerar samma organisation för att kunna jobba tillsammans, säger han.

Joakim arbetar mellan 10 till 20 dagar som reservofficer varje år vid två till tre tillfällen. I hans roll ingår att vara en länk mellan det civila samhället och Försvarsmakten i krissituationer. Det kan vara allt från att stötta polisen med extra resurser till att rusta om landets gränser kränks.

– Det är ett kall jag har som gör att jag vill vara kvar i organisationen, säger Joakim Lempiäinen.

31 maj