Hem
Uppvärmningen av kontoret och bilköerna – två frågor att ta i beaktande för den som funderar på om det är klimatsmart att flytta hem kontoret. Shutterstock

Distansjobb är klimatsmart – i alla fall under sommaren

Om tio procent av Göteborgs kommunala personal jobbar hemifrån tjugo dagar om året minskar utsläppen med 60 ton koldioxid. Det skrev IVL Svenska Miljöinstitutet i en rapport till staden 2017, enligt miljömagasinet Aktuell Hållbarhet.

Rapporten visade att en av tre arbetsresor i Göteborg görs med bil. Arbete hemma skulle kapa utsläppen genom minskat resande och kortare bilköer.
I Kanadas huvudstad Ottawa är det redan ett välkänt faktum att distansarbete minskar utsläppen och förbättrar människors hälsa, enligt en studie som publicerats i The Lancet. Det brittiska vetenskapsmagasinet The Ecologist lyfter fram den studien och många andra innan man drar slutsaten att jobb hemifrån är en möjlig väg framåt mot en renare värld.

Miljöaspeketen av att flytta hem kontoret är en fråga som ofta förbises när frågan om hemmajobb diskuteras, enligt Green Child Magazine. Den största klimatvinsten av att jobba hemifrån är att bilresorna blir färre, men att företag kan minska kontorets storlek samt material- och energianvändningen är också viktigt.
Så vad väntar företagen på? Som så ofta är svaret inte så enkelt som det först kan verka. Enligt BBC visar en brittisk studie med 200 distansarbetare att det är mer miljövänligt att jobba hemifrån på sommaren, men att det är tvärtom på vintern. Det beror på att alla som har hemmakontor måste lägga mer energi på uppvärmning under de kalla månaderna.

– Energianvändningen i kontorsbyggnader är generellt mer sofistikerad än i enskilda hem, säger David Symons, som är chef på firman bakom undersökningen.

Frågan är som en lök, fortsätter BBC: Det finns fler lager än en enskild studie kan visa. Skillnader mellan världens länder kring transportmedel, energianvändning och uppvärmningssystem måste vägas in för att kunna avgöra vad som är bäst ur klimatsynpunkt.

Annons
Annons
Vi strävar alltid efter objektivitet och faktagranskar alltid våra artiklar. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Annons