Bevaka
Infrastruktur

Passion: Framtidens städer

Promenadstaden – stadsplanerarnas ögonsten

Att kunna ta sig runt till fots står högt i kurs bland invånarna i världens storstäder. Det märks inte minst i Australien, där hyrorna i områden med god infrastruktur för fotgängare är i snitt 74 procent högre än i mer bilberoende områden, konstaterar sajten The Urban Developer i en artikel om morgondagens stadsplaneringstrender. Och på flera håll i världen – inte minst i Stockholm – har just möjligheten att gå blivit allt mer central i arbetet med stadsutveckling. 

I den svenska huvudstaden har man till och med döpt sin översiktsplan från 2010 till just ”Promenadstaden”, efter att stadsbyggnadskontoret fått i uppgift att ta fram en plan för Stockholm som skulle ”svara bättre mot de utmaningar som staden står inför”. En viktig del har varit att skapa samband mellan stadsdelarna och låta innerstaden växa ut, förbi de så kallade ”tullarna”.

En studie som organisationen CEO:s for Cities låtit genomföra visar dessutom att människor spenderar mer pengar i promenadvänliga städer, något som förstås främjar den lokala ekonomin.

Den amerikanske stadsplaneraren Jeff Speck – en uttalad anhängare av promenadvänliga städer – skriver i sin bok ”Walkability City Rules: 101 Steps to Making Better Places” att många amerikaner i dag bor i områden där man är tvungen att ha en bil, och att det också innebär att deras köpkraft försämras avsevärt. Speck pekar även på en studie från Chicago Metropolitan Agency for Planning som visat att investeringar i promenadvänliga städer skapar både jobbtillfällen och stadsdelar med större mångfald.

En undersökning som amerikanska National Association of Realtors låtit genomföra visar dessutom att 62 procent av alla så kallade ”millennials” föredrar att bo i ett område där man inte behöver ha bil.

24 apr