Bevaka
Richard Nixon

Nixon och Trumps tweet.  TT
Trumps USA Jobbsiffrorna i USA

Analyser: Trumps tweet är värre än insiderbrott

Kritiken mot Donald Trump efter hans agerande inför fredagens jobbrapport har handlat om presidentens hantering av insiderinformation, närmare bestämt att han twittrade muntert om innehållet en timme före dess publicering. Men belackarna glömmer en sak, skriver Market Watchs kolumnist Rex Nutting: Det handlar inte bara om marknaden.

”Reglerna togs inte fram med skyddandet av finansmarknadens integritet som sitt främsta syfte, utan för att förhindra att statens statistik missbrukas av politiker”, skriver han syftandes på riktlinjer som antogs efter Richard Nixons försök att politisera bland annat inflationsstatistik i början av 70-talet.

”Politiker får inte kommentera statistik offentligt förrän den funnits tillgänglig för allmänheten i minst en timme. Med få undantag har ingen administration brutit mot denna regel”, skriver Nutting och fortsätter:

”Absolut, från ett större perspektiv är detta en småsak. Men brott mot mindre normer kan leda till att vi inte ser när de större undergrävs. Det är applicerbart på nästan allt Trump gör – efter ett tag kommer alla bara tänka att ’Trump är som han är’”.

Bloomberg Opinions chefsredaktör Timothy O’Brien är inne på samma spår. Företeelsen kan inte viftas bort med ett ’vadårå’ utan har en större innebörd.

”Institutioner, processer och lagar existerar av just det skälet att mäktiga personer inte ska kunna bryta mot konventioner och normer av det enkla skäl att de känner för det eller får en kick av det”, skriver han.

2 jun 2018