Bevaka
Trafik

Fordon och infrastruktur interagerar i framtiden Shutterstock
Uppkopplade fordonet

Morgondagens fordon ”pratar” med allt och alla

V2I, V2N och V2X. Framtiden är full av kryptiska förkortningar av det här slaget, och även om de inte är etablerade begrepp idag så lär de om några år vara precis lika vedertagna som förkortningarna USB, GSM eller MP3 är idag. Och det handlar om en enda sak: hur framtidens bilar kommunicerar.

Enligt en färsk rapport från Juniper Research kommer över 62 miljoner fordon att erbjuda så kallad V2V-kommunikation så snart som 2023. I dagsläget ligger siffran på 1,1 miljoner, så det handlar om en mycket intensiv tillväxt. Och morgondagens fordon kommer att kommunicera med allt och alla. Låt oss titta lite närmare på vad de olika förkortningarna egentligen står för:

V2V står för ”Vehicle to Vehicle” och innebär att fordon kommunicerar med varandra. Det handlar framför allt om att informera andra om läget på vägarna, till exempel när det gäller väglag eller potentiella faror. Men V2V är långt ifrån den enda teknologi som står för dörren. Fordonsindustrin och politikerna har tillsammans definierat en rad andra akronymer, som med stor sannolikhet lär bli vedertagna begrepp inom bara några års tid.

V2I (Vehicle to Infrastructure) är en akronym som refererar till teknologi som gör att bilar kan kommunicera med bland annat vägskyltar och trafikljus, något som kan bidra till att trafiken flyter bättre och säkrare.

V2N (Vehicle to Network) har vi redan i dag kommit ganska långt med. Det handlar till exempel om molnbaserade infotainmenttjänster och att bilar kan kommunicera direkt med verkstäder om tekniska problem skulle uppstå.

En mindre känd akronym är V2G (Vehicle to Grid), som beskriver hur framtida elfordon utgör en del av ett större nätverk där man distribuerar energi med utgångspunkt i behov vid olika platser och tidpunkter.

En mer avlägsen form av kommunikation beskrivs av fordonsindustrin som V2P (Vehicle to Pedestrian) och handlar om möjligheten för fotgängare att till exempel via en app meddela omgivande bilar och infrastruktur som trafikljus om att man står i begrepp att korsa gatan.

Samlingsnamnet för de här företeelserna är V2X, och på sikt kommer de inte bara att bidra till säkrare och mer effektiv trafik, utan även till att helt självkörande fordon kan bli verklighet.

14 jun