Bevaka
Teknik

BMW:s framtidsvision för vägar. BMW (pressbild)
Uppkopplade fordonet

Vägen som laddar bilen – långt ifrån science fiction

Minns du när man fortfarande var tvungen att stanna och ladda sitt elfordon? Så oerhört omständligt och ineffektivt. Okej, nu gick vi händelserna lite i förväg. Men en konversation på det temat är inte alls orimlig inom några (i ärlighetens namn ganska många) år. Det pågår en hel del forskning kring vägar som kan ladda fordon, och man har redan kommit ganska långt på området, konstaterar Teknikens Värld.

De flesta lösningar som diskuteras bygger på magnetinducerad laddning, det vill säga ett slags trådlös laddning som innebär att magnetiska plattor under vägbanan interagerar med liknande plattor inbyggda i bilens underrede. Hämtar man dessutom energin som levereras via vägbanan direkt från solpaneler så är det hela i princip så miljövänligt det kan bli.

Det här är långt ifrån science fiction. Teknologi av det här slaget har redan testats med elbussar i Sydkorea, Tyskland, Nederländerna och i den amerikanska delstaten Utah, skriver tidningen Road & Track. I Storbritannien har man dessutom testat samma koncept med lite mindre fordon.

Andra koncept som testats – inte minst här i Sverige – är enligt Teknikens Värld bland annat speciella skenor i asfalten eller att använda sig av strömkablar ovanför fordonen, precis som det fungerar med elektrifierade järnvägar.

BMW har gått ett steg längre med en framtidsvision som man kallar för Vision E3 Way. Det handlar om vägar som utöver att ladda fordonen är täckta med tak, och spolas rena med regnvatten. En av många fördelar med konceptet är att farliga partiklar från trafiken aldrig når luften.

10 apr